Om INFRASYD

Bildandet

Företaget INFRASYD bildades under 2009 då grundaren Peter Engman arbetade med analys och utredning av hur olika tekniska system implementeras i ett samordnat projektgenomförande. Erfarenheten från detta projekt gav insikt om vad många projekt saknar i form av tekniskt kunnande genom hela processflödet av kravspecifikation, utvärdering, design, implementering, tester och projektuppföljning.

Affärsidé

INFRASYD skall vara en naturlig partner i projekt som innefattar samordning av tekniska system. Med ett strukturerat processflöde koordinerar vi projektgenomförandet, från kravspecifikation till färdig slutprodukt och över i drift- och förvaltningsskedet.