Teknisk utredning, projektledning,
test och utbildning

Med bas i Stockholm och Trelleborg
men hela Norden som arbetsområde

Teknisk utredning

Infrasyd utreder och modulerar tekniska lösningar. Analyserna bygger på risker och konsekvenser samt funktionerna sett ur ett helhetsperspektiv.

Projektledning

Infrasyd leder projekten med processorienterade flödesmodeller. Strukturen identifierar och eliminerar gränssnittsproblem samt säkerställer kvalitet och effektivitet. Rapporteringen ger projektägaren full kontroll över projektet.

Test

Infrasyd har lång erfarenhet från såväl framtagning av simulatorer och underlag för tester som från praktiskt genomförande av tester.

Utbildning

En av de viktigaste länkarna i ett system är användarna av de tekniska systemen såsom chefer, operatörer, servicepersonal, myndigheter, etc.. INFRASYD kan hantera upplägg av utbildningsmaterial, planera genomförandet samt utföra utbildningen.

Kunder och referensuppdrag

Öresundsbron


 • Projektledning, teknisk utredning, utveckling av simulatormjukvara för samtliga tekniska system

Trafikverket Stora Projekt


Citytunneln

 • Byggledning SCADA, Brand och ITV, teknisk utredning, utbildning

Trafikverket underhåll


Citytunneln

 • Stöd till förvaltning avseende teknik-, drift- och underhållsfrågor
 • Framtagning av simulatormjukvara för de tekniska systemen
 • Utbildning av personal för anläggningsövervakning

Malmö Stad


 • Utveckling av övervakningssystem för de fastighetstekniska systemen på station Triangeln och Hyllie
 • Framtagning av provningsstrategi för lågspänningssystemet på station Triangeln

Trafikverket Underhåll


Citybanan

 • Delprojektledning avseende mottagning av tekniska system
 • Projektledning förbättringsprojekt, Belysningsstyrning, Brandlarm, utrymningslarm

Stockholm Läns Landsting (SLL)


 • Stöd i provningsstrategiska upplägg

TFIP - Technology For Infrastructure Projects


Västlänken

 • Projektledare avseende projektering av Styr och övervakningssystem för Västlänken, station Centralen

INFRASYD jobbar i huvudsak med projektledning, systemering, teknisk utredning, provning samt utbildning

INFRASYD utgår från Stockholm och Trelleborg men har hela Norden som arbetsområde. Kompetens och erfarenhetsbasen ligger på utredning, analys samt samordning av tekniska system för vägar, tunnlar, broar, järnvägar och offentliga miljöer.